[KIM LOẠI] Kim Loại Đồng Giảm, SHFE Kẽm và Thiếc Lao Dốc, Dầu Tăng Do Dự Đoán Nguồn Cung Thắt Chặt Hơn

23/05/2023

Tính đến 15:06 CST, dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 0,06% và 0,01% do các nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu mạnh hơn theo mùa và việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất OPEC sẽ thắt chặt nguồn cung.

Tính đến 15:07, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,05%.

Khi đóng cửa, giá kẽm SHFE giảm 3,38%, thiếc SHFE giảm 3,27%, niken SHFE giảm 2,43%, đồng SHFE giảm 1,37%, nhôm SHFE giảm 0,86% và chì SHFE giảm 0,52%.

Về kim loại màu, than cốc tăng 0,11%, quặng sắt giảm gần 3%, thép không gỉ giảm 1,38%, cuộn cán nóng giảm 0,9% và than cốc giảm 0,66%.

Tính đến 15:12, kim loại LME giảm trên diện rộng, thiếc LME giảm 2,38%, niken LME giảm 2,09%; Kẽm LME giảm 1,46%, đạt mức thấp nhất là 2.379,5 USD/tấn kể từ tháng 10 năm 2020; Đồng LME giảm 0,86%, nhôm LME giảm 0,71% và chì LME giảm 0,46%.

Về kim loại quý, SHFE vàng và bạc giảm lần lượt 0,17% và 0,73%. Tính đến 15:13, vàng và bạc COMEX lần lượt giảm 0,71% và 1,22%.

Nguồn: News.metal