Dầu ít lưu huỳnh

Dầu ít lưu huỳnh (Low Sulfur Gasoil, mã hàng hóa: QP), là dầu được chiết xuất từ dầu WTI hoặc dầu Brent, có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0.5% và là dầu thô ngọt. Đây là loại tài nguyên hữu hạn nên nó rất có giá trị. Dầu ít lưu huỳnh là sản phẩm dầu tiêu chuẩn quốc tế ở phân đoạn giữa của giai đoạn chưng cất dầu. Dầu ít lưu huỳnh được sản xuất chủ yếu ở châu Âu và đóng vai trò tối quan trọng đối với các sản phẩm dầu chưng cất như là dầu thô Brent trong thị trường dầu thô.

Thông tin chi tiết sản phẩm