Bạc mini

Bạc là một nguyên tố kim loại màu trắng có khả năng dẫn nhiệt và điện tốt hơn bất kỳ kim loại nào khác. Cùng với vàng, nó là kim loại dễ uốn nhất trong tất cả các kim loại. Bạc vừa là nguyên liệu công nghiệp vừa là kim loại quý giá. Bạc đã được khai thác từ thời cổ đại, khi phát hiện ra có nhiều mỏ bạc ở gần bề mặt trái đất. Giống như vàng, bạc được các nền văn minh cổ đại sử dụng làm tiền tệ, thay thế hệ thống thương mại trao đổi trước đó. Bạc được tìm thấy nhiều nhất là khi kết hợp với các nguyên tố khác nhờ đó nó được khai thác cùng với kẽm, chì hoặc đồng. Các nhà sản xuất bạc lớn nhất của Hoa Kỳ là Nevada, Idaho, Alaska và Arizona. Là một nguyên liệu công nghiệp, bạc được sử dụng rộng rãi trong nhiếp ảnh, điện tử, thủy tinh và còn làm một chất kháng khuẩn.

Thông tin chi tiết sản phẩm