Đồng LME

Khoáng sản và quặng đồng được tìm thấy trên khắp vỏ và lục địa Trái Đất, 20 mỏ đồng lớn nhất thế giới sản xuất ra gần 9 triệu tấn kim loại quý mỗi năm, khoảng 40% tổng công suất mỏ đồng trên thế giới. Riêng Chile và Peru chiếm khoảng gần một nửa sản lượng đồng khai thác trên thế giới.

Thông tin chi tiết sản phẩm