Đường 11

Đường là một trong những hàng hóa lâu đời nhất trên thế giới, là hàng hóa cơ bản và thiết yếu, được sử dụng trực tiếp trong đời sống hằng ngày, cũng như là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất nhiên liệu. Đường có thể được sản xuất từ hai loại nguyên liệu chính là mía và củ cải đường. Trong 10 năm qua, hoạt động sản xuất đường đã có sự chuyển đổi lớn về phía các quốc gia sản xuất đường mía trong khi diện tích củ cải đường ngày càng bị thu hẹp lại.

Thông tin chi tiết sản phẩm