Lúa mì Kansas

Lúa mì Kansas thuộc Sở giao dịch hàng hóa Chicago là sản phẩm mới vừa được quyết định bổ sung vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 24/06/2022. Đây là loại lúa mì được đánh giá là tốt nhất tại bang Kansas

Thông tin chi tiết sản phẩm