SẢN PHẨM GIAO DỊCH


Nhóm Nông Sản →

Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp →

Nhóm Năng Lượng →

Nhóm Kim Loại →

Nhóm Nông Sản

Lúa mì →
Lúa mì Kansas →
Dầu đậu tương →
Khô đậu tương →
Đậu tương →
Ngô →
Gạo →

Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp

Cao su RSS3 →
Cao su TSR20 →
Ca Cao →
Dầu cọ thô →
Cà phê Robusta →
Bông →
Đường trắng →
Cà phê Arabica →
Đường 11 →

Nhóm Năng Lượng

Dầu Brent Mini →
Dầu thô Brent →
Khí tự nhiên →
Dầu WTI Micro →
Dầu WTI Mini →
Xăng pha chế →
Dầu ít lưu huỳnh →
Dầu thô WTI →

Nhóm Kim Loại

Thiếc LME →
Quặng sắt →
Niken LME →
Nhôm LME →
Kẽm LME →
Đồng Mini →
Đồng Micro →
Đồng LME →
Chì LME →
Bạch kim →
Bạc mini →
Bạc Micro →
Bạc Comex →
Đồng Comex →